Inleiding  -  Voorbeeld  -  Tekst  -  Grafiek  -  Schaakborden  -  Multimedia  -  Specials  -  Suggesties

 

Berichten maken

U kan, na aanmelding, in een blog een artikel aanmaken door op de knop 'Artikel aanmaken' te klikken; dit roept de editor pagina op, waar u de titel, de artikelinhoud, en nog enkele keuzes kan ingeven. Door in de editor op 'Bewaren' te klikken wordt het artikel toegevoegd. Daarna kan u het nog wijzigen, want klikken op de titel van een eigen artikel roept terug de editor op, ditmaal om het bestaande artikel te wijzigen.

U kan ook, alweer mits aangemeld, op een bestaand artikel of op een bestaande reactie reageren; om een reactie te plaatsen klikt u op de rode pijl die zich links van het betrokken bericht (artikel of reactie) bevindt. Ook dit roept de editor op, en verder gaat het voor reacties net zo als voor een nieuw (of een bestaand) artikel.

De opmaak (lay-out) van een bericht

Er is heel wat mogelijk binnen een bericht, maar toch hebben we ernaar gestreefd het ook simpel te houden. In de menubalk hierboven vindt u de weg naar een uitgebreid voorbeeld, en naar de gedetailleerde uitleg.

Eerste geruststelling: we hanteren geen HTML voor het ingeven van artikels en reacties; u typt gewone tekst, met desgewenst hier en daar een speciaal commando. Maar enkel en alleen tekst gaat ook. En wie het niet kan laten om enkele HTML tags in te lassen is eraan voor zijn moeite, want ze worden integraal verwijderd.

Er is wel iets speciaals met de witruimtes:

  • alle spaties worden gecomprimeerd, als u dus per vergissing twee spaties zet, dan gaat er maar één echt "plaatsnemen";
  • gaat uw tekst verder op een nieuwe lijn, dan zal het resultaat niet noodzakelijk hetzelfde doen; de lezer van uw artikel heeft misschien een breder of een smaller scherm, en onze pagina's en hun inhoud passen zich automatisch aan;
  • wil u toch een nieuwe alinea beginnen, dan dient u gewoon een lijn leeg te laten.

Al onze commando's, voor zover u ze al nodig hebt, zijn erg eenvoudig. Ze beginnen en eindigen alle met een accolade, zodat accolades mooi in paren voorkomen, bijvoorbeeld: {beeld:jef.jpeg:jef gaat zo meteen mat-in-twee geven} zou gebruikt kunnen worden om een fotootje van Jef in te lassen met een kleine legende. Wat u absoluut moet vermijden is accolades gebruiken anders dan hier wordt uitgelegd; een losse accolade, dus niet bedoeld als deel van een commando, is absoluut uit den boze.

In enkele volgende pagina's worden de beschikbare commando's uitgelegd, gegroepeerd volgens hun beoogde doel. En in de editor pagina, deze waar u effectief een bericht intypt, is een handig geheugensteuntje ingebouwd voor wie even twijfelt.

 


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Software van deze pagina laatst bijgewerkt op 01-Sep-2017

Copyright © 2014, Luc Pattyn