De blogs

Deze website heeft een vijftal blogs, waarbij elke blog een verzameling is van artikels die door jullie geschreven worden. De eerste blog is de "nieuws" blog; hij staat op de home page en is bedoeld voor algemene informatie. De andere blogs ("Partijen", "Interclub", "Zilveren Toren", en "Jeugd") staan op de desbetreffende pagina's; artikels die hier toegevoegd worden zijn echter ook zichtbaar op de home page, zodat u om bij te blijven enkel daar dient te kijken. De specifieke blogs zijn wel handig om artikels terug op te zoeken.

Een blog in detail

Elke blog is een verzameling van artikels, waarbij elk artikel vergezeld kan gaan van meerdere reacties. De artikels worden chronologisch gerangschikt, het meest recente komt steeds bovenaan. De reacties zijn hierarchisch, het is dus geen lineaire blog: een reactie kan inspelen op het artikel zelf, of op een eerdere reactie.

In de blog ziet u enkel de artikels zelf; en bij langere artikels zelfs enkel het begin ervan. Door op de titel te klikken, zoomt u in op één specifiek artikel; u krijgt dan de ganse inhoud te zien, gevolgd door alle bijhorende reacties.

Om een nieuw artikel te beginnen klikt u de knop bovenaan de blog. Om een bestaand artikel (dat u eerder geschreven hebt) bij te werken, klikt u op de titel, wat u in de editor brengt. Om ergens te reageren klikt u één van de rode pijlen. Er is een pijl voor het artikel zelf, en voor elke reactie; maar u kan niet reageren op hetgeen u zelf geschreven hebt.

Wanneer u een artikel of reactie wil wijzigen, dan is het OK om aan te vullen of toe te lichten; het is niet netjes om de inhoud dusdanig te wijzigen of in te korten dat bestaande reacties plots onbegrijpelijk of zinloos zouden worden. Indien nodig, geef aan wat u wijzigt, en eventueel ook waarom.

De RSS feed

Wie er tegenop ziet om regelmatig de website te bezoeken om te weten of er iets nieuws is, kan gebruik maken van "RSS syndicatie"; onze RSS feed geeft de tien meest recente artikels weer. Voor de reacties is er momenteel nog geen aparte RSS feed.

De zoekfuncties

Wie een woord intypt in het zoekveld, en op de "Artikels"-knop klikt, krijgt een anti-chronologische lijst van alle artikels waarin dat woord voorkomt, in de titel of in de tekst zelf, eenmaal of meermaals, en hoofdletterongevoelig. Het hoeft ook geen volledig woord te zijn, een woorddeel volstaat. Maar het moet wel ingetypt zijn, dus een foto van tekst, of een document waarnaar gelinkt wordt, worden niet onderzocht!

Wie op "Berichten" klikt, krijgt meer, namelijk alle artikels waarin al het gezochte voorkomt in het artikel zelf of in minstens één reactie erop.

Bijkomende info:

  • Aanhalingstekens ("quotes") hebben hier geen bijzondere betekenis; ze worden op deze pagina gebruikt om de zoekterm af te lijnen maar dienen niet ingetypt te worden!
  • Er wordt geen rekening gehouden met de auteur van de berichten. Wie een lijst wil van de zelf geschreven berichten kan beter aanmelden en 'Mijn Berichten' gebruiken onder het 'Actueel' menu.
  • Het gezochte kan ook bestaan uit meerdere woorden of woorddelen, gescheiden door spaties; in dat geval worden enkel die berichten gevonden waarin elk woord(deel) minstens eenmaal voorkomt, met willekeurige volgorde en afstand; er is geen voorziening voor het zoeken naar een woordsekwentie waarin spaties voorkomen (zoeken op "wit wint" zou bvb. ook "wit verliest, zwart wint" vinden).
  • Het gezochte mag ook een (deel van een) commando zijn, dus wie ooit een bestand-commando gebruikte en dit wil terugvinden zou "{bestand" kunnen geven als zoekopdracht.
  • Een normale PGN bevat de naam van de spelers; gepubliceerde partijen kunnen dus ook via een spelernaam gezocht worden. En dan heeft het zin om "{pgn" mee te geven in de zoekopdracht.

De "sidebar"

Sommige pagina's hebben een twee-kolommen structuur, waarbij de linker kolom steeds dezelfde inhoud heeft. Dit is de zogenaamde sidebar, hij bevat een korte-termijn kalender, en de meest recente nieuwtjes; dit betreft zowel reacties in de diverse blogs, als artikels op andere sites (vb. Schaakfabriek).

Men kan de sidebar verbergen door op de "pijl-naar-links" te klikken; daarna neemt de rechterkolom de ganse ruimte in, wat de leesbaarheid van bvb. artikels kan ten goede komen.

 

 


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Software van deze pagina laatst bijgewerkt op 01-Sep-2017

Copyright © 2014, Luc Pattyn