Artikel

Dit artikel verschijnt in de Interclub blog en op de home page.

 

 

IC kalender

  Kalender

Sinds 15-AUG is de officiële kalender beschikbaar, het is het Excel bestand versie 4 dat amper verschilt van versie 1; zowel in 3B als 4C zijn twee ploegen van nummer veranderd.

In vijfde zijn er 12 reeksen net als vorig jaar; daar zullen de twaalf eersten en de vier "beste tweedes" dus promoveren, met toepassing van het artikel 32h, waarvoor we trouwens een amendement ingediend hebben (nog niets van gehoord intussen).

Negen van de twaalf reeksen missen één ploeg; drie van onze vier ploegen in vijfde spelen daardoor één ronde minder.

Naar goede gewoonte spelen al onze ploegen samen uit of samen thuis; we beginnen op 23 september thuis, maar spelen wel zes keer uit.

 

kalender IC 2012-2013

 

Dat had ik ook al opgemerkt. KGSRL heeft zoveel ploegen dat ze niet allemaal samen in schaakhuis Caissa kunnen spelen. Dit waren ze vergeten te melden. Daarom zijn een aantal ploegen o.a. Hoboken met KGSRL van plaats gewisseld.

Ik heb ook eens nagedacht over een promotieploeg uit 5de afdeling: aangezien alle spelers daar volgens de sterktelijst reserve zijn kan ik ze eender waar laten spelen.

Het is dus mogelijk een ploeg te vormen:

Angelique, Tom F, Koen, Willem waarbij ik dan wel telkenmale moet zorgen dat André in een ploeg zit die tegen dezelfde tegenstander moet, zodat samenrijden geen probleem vormt. Als we die ploeg in een zwakke reeks kunnen loodsen is promotie misschien wal haalbaar.

 

promotieploeg uit 5de afdeling

 

Sorry Dave, ik voel er niets voor om op een 4de bord in 5de afdeling te spelen. Willem.

 

Geen probleem

 

Dat is geen enkel probleem, Willem. Dan zoek ik wel een andere oplossing.

 

 


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Software van deze pagina laatst bijgewerkt op 03-Apr-2017

Copyright © 2014, Luc Pattyn