Artikel

Dit artikel verschijnt in de partijen-blog en op de home page.

 

 

Help!

 

Volgende stelling kreeg ik recent op het bord; ik had zwart en was aan zet, en ik heb het remise laten worden. Is dit terecht? Ja, de a-pion kan gewonnen worden, maar is dat voldoende? De zettenreeks is niet wat gespeeld werd, wel een m.i. redelijke voortzetting.

download PGN Jef Meulenbergs - Luc Pattyn (09-okt-2013) 1/2-12


 

Plan

 

Ik heb volgend plan: De witte pionstructuur is een ruïne, zolang mogelijk zo houden dus. Daarom stel ik 1. ... e5 voor, spoedig gevolgd door e4+. Als wit dan passief Kd2 speelt volgt toch nog Ta4, onder veel gunstiger condities deze keer. Die vrijpion moet naar voor! Te veel pionen ruilen kan de bedoeling niet zijn.

 

download PGN Jef Meulenbergs - Luc Pattyn (09-okt-2013) 1/2-12


 

Thanks

 

Bedankt Stijn voor de interessante ideeën; ik had intussen al verder geanalyseerd, wat volgt is het huidig inzicht. Ik denk dat we het eens zijn dat zwart wel iets beter staat maar dat het eindspel inherent remise is; zwart mag wel doorspelen voor het geval wit enkele mindere keuzes maakt.

Ik was tevreden met de zT positie en vond Tc7 niet goed wegens te passief (de zK geraakt moeilijk aan de g-pion, de wK verbetert zijn positie en neemt d4 in). En in Tc4-a4-a2 geloofde ik ook niet omdat wit intussen zijn dubbelpion oplost en een vrijpion maakt op de c-lijn, waardoor het evenwicht hersteld wordt.

Verder leek het centraliseren van de zK aangewezen om dan met één of enkele pionnen op te rukken, maar dan komen ruggelingse schaaks de boel saboteren. Uw nieuwste idee (eerst e5, dan pas zK bijbrengen, desnoods wK terugdringen met e4) biedt waarschijnlijk de beste kansen, maar ook dat zie ik bij correct spel in remise eindigen.

Enerzijds denk ik dat wit het zich kan veroorloven nog even passief te blijven; anderzijds zie ik een erg actieve witte verdediging die tot een Lucena+ stelling leidt die remise is dankzij de extra pionnen; de getoonde zettenreeks is maar één van vele manieren om daar te belanden:

 

download PGN Jef Meulenbergs - Luc Pattyn (09-okt-2013) 1/2-12


 

Poging tot schwindel

 

In de bovenstaande analyse kan zwart nog e3+ proberen. Indien ♔xe3 dan ♜xc3 en na ♔d2 ♜a4 en zwart creërt twee "outside passers", bij gebrek aan een betere term. Iemand een voorstel. Verste vrijpion lijkt me niet gepast als je over 2 pionnen hebt, want er kan er maar 1 de verste zijn.

Hoe dan ook: wit hoeft niet te slaan en kan vroeger op ♖xa7 aansturen, waarna hij zelf een vrijpion creëert.

 

Motief

 

Dat motief met e3+ is idd belangrijk, om zo plots te zT achter de vrijpion te krijgen. Ik heb ook nog een andere verbetering gevonden in de g6-variant:

 

download PGN Jef Meulenbergs - Luc Pattyn (09-okt-2013) 1/2-12


 

Met een vrije g-pion wordt Tc7 plots wel vaak een goede zet

 

 


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Software van deze pagina laatst bijgewerkt op 03-Apr-2017

Copyright © 2014, Luc Pattyn