Artikel

Dit artikel verschijnt in de partijen-blog en op de home page.

 

 

Een alternatieve stelling

   <stelling uit art.>

Zwart had een pionnetje geïnvesteerd om een felle aanval op te kunnen zetten, wat nog niet volledig gelukt was behalve dan op de klok. En nu heeft wit, in tijdnood, een fout gemaakt door 40. b2-b3 te spelen. Wat is nu de beste zet voor zwart?

Diagram 1

 

 

Het embargo is verstreken.

Zwart had een actieve stelling bereikt, weliswaar ten koste van enkele risico's: als de dames afgeruild zouden worden, zou de b-pion meteen sneuvelen en dan heeft wit twee verbonden vrijpionnen. En op de koningsvleugel staat de toren erg ingesloten; een simpel h2-h3 zou hem naar g6 jagen, waarna de h-pion kan vallen. Het komt er dus op aan het maximum uit de huidige stelling te halen, en als dat niet loont, zo weinig mogelijk stukken te ruilen.

Zwart gaat uiteraard een aftrekschaak geven, en heeft keuze uit acht paardzetten; twee ervan slaan materiaal, twee dekken f3 wat misschien tussenplaatsen van T of D verhindert, de overige hebben geen direct effect. Maar dan is er toch ook nog Pe4-g5 wat vermoedelijk de wK in extra moeilijkheden kan brengen en misschien mat levert of toch enig materieel voordeel.

 

download PGN Willem Verlinden, 1724 - Luc Pattyn, 1745 (21-jun-2013) 0-1


 

De laatste zet mag u zelf ontdekken.

 

moeilijk

 

amai toch ni simpel, precies uit een tactiekboekje. Hebt ge dat voor het bord kunne uitrekenen?

 

Min of meer

 

Ik ben er toen niet in geslaagd alle mogelijkheden correct te berekenen (één van de varianten is nogal complex), maar ik heb daar wel de beste zet gedaan; later heb ik dan weer de snelste winst laten liggen, maar uiteindelijk is het toch goedgekomen.

 

simpel toch...

 

Pf2 Lxf2 Dg2

 

Juist

 

Dat klopt, Michiel. Merk hoe het paard het kernstuk is in de ganse aanval: eerst de g-lijn openen, dan de wK aanmanen om aan de kant te gaan staan waarna die geen stap meer kan zetten, en zich tenslotte opofferen voor de genadestoot.

PS: Wat Stijn (onze clubkampioen!) niet zo simpel vond is natuurlijk niet de matvoering (na 46. Dc4), wel de getoonde stelling (na 40. b3), waar men vooral moest uitrekenen of er iets (mat of materiaal) te winnen viel met 40. ... Pg5+, later gevolgd door Dh1 en/of Ph3. En op die vraag is het antwoord: weinig of niets.

 

 


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Software van deze pagina laatst bijgewerkt op 03-Apr-2017

Copyright © 2014, Luc Pattyn