Nieuws van Brasschaak http://www.brasschaak.be/rssNews1.php De RSS feed met Brasschaak nieuwsberichten nl-be Copyright (C) 2012, 2013, 2014 Brasschaak NIC 2021-2022 R5: resultaten en verslagen NIC R5 De laatste ronde van dit interclubseizoen, was door omstandigheden gepland op 1 mei, Dag van de Arbeid. En dat hebben onze ploegen geweten. Veel afmeldingen deze week waardoor niet alle borden ingevuld raakten. Dat maakten dat heel wat van onze ploegen serieus verzwakt waren. Konden onze ploegen hun mooie posities in de rangschikking vasthouden? U leest het hopelijk hier! http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3795 Sun, 01 May 2022 21:12:24 +0200 Oude wijn in nieuwe zakken - of is het omgekeerd? Een commentaar op wat voor de zoveelste keer gebeurde afgelopen zondag in IC. Naar aanleiding van weer eens een “laatsterondekermis” in diverse reeksen, dit schrijven. Ik ben geen expert in reglementen en ken zelfs de actuele regeling niet in detail. Duidelijk is wel dat het systeem “te liberaal” is, maw: het laat teveel vrijheid om spelers naar boven en onder te schuiven om toch maar ploeg x in afdeling y te redden of te laten promoveren. Ook ploegenforfaits (ik laat overmacht zoals Corona of erger even buiten beschouwing) mogen wat mij betreft wat harder aangepakt worden. Dat dergelijke taktieken mogelijk zijn, is natuurlijk inherent aan het round-robin systeem (wat ik trouwens het eerlijkste systeem vind om een kampioen en stijgers en dalers te bepalen). Een gemakkelijke vergelijking is de voetbalcompetitie, waar sinds enkele jaren nog een play-off is aan gebreid. Behalve geldgewin, heeft dat systeem het voordeel dat ook op lagere plaatsen nog gestreden wordt voor een plaats in die play-offs. Anders krijg je nutteloze wedstrijden, die niemand wil zien. De strengste regel voor interclub is logischerwijze iedereen laten spelen volgens elo. Dat neemt enkele vrijheden weg; ik kan me voorstellen dat ploeggeest en spelplezier een grote factor is in veel clubs. Dat je dan een team in bv vierde hebt met bv een 1990, 1850, 1700 en een 1650 (een grote spreiding, met diverse “gaten” tussen de opeenvolgende spelers), omdat die spelers nu eenmaal graag optrekken met elkaar, is voor mij geen probleem. Anderzijds begrijp ik goed dat een sterke speler liever op het eerste bord in een lagere reeks speelt, dan op het laatste bord van de hogere reeks, omdat daar vaak een veel lager gekwoteerde speler is opgesteld. De moeilijkheid is dus om een systeem te vinden dat veel vrijheid toelaat, maar oneerlijke concurrentie zoveel mogelijk probeert te vermijden. De actuele regel dat elk team een hogere gemiddelde rating moet hebben dan het team eronder is nu “te zwak”: een goed bevolkte ploeg in eerste kan makkelijk zijn vier laatste spelers wisselen met de vier eerste borden van zijn ploeg in tweede (in de onderstelling dat de elo-volgorde in de oorspronkelijke opstelling gerespecteerd was). Bedoeling is om zo weinig mogelijk regels te hebben, met zo weinig mogelijk uitzonderingen. Daarom volgend voorstel is gebaseerd op vier regels (vertrekkende van een opstelling volgens elo en een indeling per ploeg van de spelerspoule zoals nu al gebruikelijk): 1. Teamgemiddelde van de hoger spelende ploeg moet minstens 100 elo hoger zijn dan de lager spelende ploeg. Dus een club met in elke reeks een ploeg, moet ervoor waken dat het gemiddelde van ploeg 1 (in eerste) > ploeg 2 (in tweede) + 100 > ploeg 3 +200 enzovoort; er zijn geen bepalingen voor ploegen in gelijke reeksen. De vergelijking gebeurt telkens met het sterkste team in elke reeks. Bv: ploeg 1 in eerste heeft 2300 gemiddeld, ploeg 2 en 3 spelen in tweede; ploeg 2 heeft 2180 gemiddeld, ploeg 3 heeft 2100 gemiddeld. Dan mag ploeg 4 in derde een gemiddelde opstellen van 2080. Dit moet kloppen voor elke ronde. 2. Een speler die bij de indeling in ploegen bij de start van het seizoen in aanmerking komt (volgens elo) voor ploeg x in afdeling y mag hoogstens naar de net lager spelende reeks/ploeg zakken; omgekeerd, mag een speler maar één niveau stijgen. Dus als ploeg 1 in eerste speelt, ploeg 2 in derde, ploeg 3 in vierde en ploeg 4 en vijfde, mag een vaste speler van ploeg 2 in ploeg 1 en ploeg 3 spelen, maar niet in ploeg 4. Een speler van ploeg 1 mag enkel in ploeg 2 aantreden, en één van ploeg 4 mag enkel stijgen naar ploeg 3. Net zoals de huidige regeling mag een speler niet naar een andere ploeg in dezelfde nationale reeks verschoven worden, enkel naar een reeks boven of onder zijn normale opstelling. Kort samengevat: een speler mag maximaal in drie verschillende ploegen aantreden. 3. Het elogemiddelde van een ploeg moet over een heel seizoen binnen een bandbreedte van ±150 elo liggen. Dus binnen het seizoen mag de sterkste opstelling van een ploeg maximaal 300 elo afwijken van de zwakste. 4. Het sterkste bord in een ploeg mag nooit >800 (alternatief: 1000) elo sterker zijn dan de zwakste speler in die ploeg. Die 800 elo is gebaseerd op een gemiddeld bordverschil van 100 punten, maar dat is misschien te streng – niet zozeer voor teams in de hogere, maar net in de lagere reeksen, waar je makkelijk een ploeg kan hebben die samengesteld is uit een 2000, 1800, 1600, 1150. Als we die regels even aftoetsen op wat nu na 10 ronden in eerste klasse is gebeurd, dan kunnen we enkele voorbeelden geven: • Regel 1: in ronde 11 had Borgerhout 1 2078 opgesteld, hun team in derde 1983, dus slechts 95, wat een overtreding zou zijn. Nog een voorbeeld: Mechelen 1 speelde in die ronde in 2A met 1930 elo, terwijl Mechelen 2 zelfs met 1914 elogemiddelde aantrad, amper 16 elo verschil. Idem voor Namur2, dat in 3C met 2062 aantrad, terwijl hun team in vierde 1983 sterk was: een te klein verschil. Namur Echecs had in 4A duidelijk de punten nodig. • Regel 2 heb ik niet uitgeplozen wegens teveel detailwerk. Ik besef wel dat dit sterk de flexibiliteit van de opstellingen beperkt, en dat het principe van “een ploeg vasthouden” (dwz zo weinig mogelijk schuiven met de spelers) hiermee op de helling komt te staan. Een speler die niet kan aantreden in een hogere reeks zou dan veel sneller het doorschuiven van alle lager spelende schakers tot gevolg hebben. Hoewel de regel me inhoudelijk te verantwoorden lijkt, want opnieuw bevorderlijk voor het beperken van shifts van kanonnenvlees naar de hogere regionen, lijkt de tol op lager spelende teams te hoog. Van de vier regels hier opgesomd, lijkt dit mij daarom de moeilijkste om te realiseren, niet zozeer qua reglementering, maar omdat lager spelende ploegen dan quasi altijd de klos zijn bij forfaits in hogere reeksen. • Regel 3 (ploeggemiddelde rating ligt binnen een bandbreedte van 300): hiertegen zijn TAL1 (2357 in ronde 3 – 1868 in ronde 11 = 489), Borgerhout (2424-1942 = 482) en Montigny (2168 – 1802 = 366) in de fout gegaan. Bemerk dat in de “corona-ronde” 3 van 5 december er fictief soms heel sterke spelers zijn opgesteld voor een (gedeeltelijke) ploegforfait (zie Montigy, KGSRL, Eynatten, TAL1) maar dat laat ik dus meetellen, omdat dat eigenlijk misbruik maken is van een spelerslijst die kunstmatig groot en sterk is – lees: opgevuld met spelers die zelden tot nooit gaan aantreden. En passant wil ik vermelden dat de meest homogene opstelling in eerste dit seizoen werd geleverd door de KOSK, met amper 90 elo verschil tussen hun sterkste en zwakste opstelling. Dat van de twaalf teams er slechts drie boven de 300-grens komen, toont aan dat het wel degelijk mogelijk is om hieraan te voldoen. Voor 2 van die teams kwam de zwakste opstelling trouwens in de laatste ronde – net dat wat we willen vermijden. • Regel 4: dit lijkt een moeilijke, vooral voor teams in eerste en tweede, waar acht spelers makkelijk een honderden elo kunnen verschillen. Veel teams lopen hier tegen de lamp; nochtans zouden homogenere teams een vooruitgang zijn voor alle betrokkenen. Je zal maar zin hebben in een potje schaak tegen een evenwaardige tegenstander en daar zit dan iemand die wel zijn best doet, maar die eigenlijk geen partij voor je is. Ik begrijp dat er soms noodgrepen nodig zijn, en dat opkomende jeugdspelers best snel sterke tegenstand bekampen, maar als het gaat om de eerlijkheid van de competitie vind ik dat er grenzen zijn. Die 750-grens mag van mij dan ook wat groter zijn – misschien is zelfs 1000 nog een goed startpunt voor een eerste implementatie, want zowel in eerste als in vijfde kunnen grote eloverschillen optreden. Maar ook dan blijken sommige teams hier nog over te gaan; in ronde 11 ging Borgerhout 1 er zwaar over (2531-1099=1432), maar ook DT Leuven (2387-1281=1106), Leuze-en-Hainaut (2143-1055=1088), KSK Rochade3 (2207-1155=1052), NLS Lommel1 (2246-1230=1016) in reeksen 1, 2 en 3. Wirtzfeld2 (in 2B) slaagde erin om die grens al te overschrijden in de eerste ronde (2347-1339=1008). Het feit dat slechts enkele ploegen per ronde hiertegen zondigen, lijkt me een positief punt: de regel is eenvoudig te controleren en heeft een kleine, maar merkbare impact. Zoals in het begin aangegeven, dit is een ruw voorstel, dat deels voortbouwt op bestaande regels, en deels de regels vervangt. Ik laat het aan de geïnteresseerde en hopelijk onpartijdige bestuursleden om er desgewenst de goede elementen uit te pikken. Persoonlijk denk ik dat regels 1, 3 en 4 makkelijk en snel geïmplementeerd kunnen worden – het zijn kleine bijsturingen, eenvoudig te controleren, maar die toch de meest extreme misbruiken van het huidig systeem kunnen temperen. Nog één grote caveat: deze poging tot analyse is gemaakt met de interclub-elo, dus de gecorrigeerde elopunten, niet de echte nationale elopunten. Persoonlijk ben ik niet tegen gecorrigeerde elo, al was het maar om jeugdspelers nog wat hoger op de ladder te zetten. Ik laat in het midden of dit in deze een belangrijk aspect is of niet, dat is aan de bestuurslui van de KBSB om uit te pluizen. http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3792 Tue, 26 Apr 2022 19:06:17 +0200 NIC 21-22 R11: resultaten en verslagen NIC R11 Het was een zonnige zondag om onze laatste thuismatch van het seizoen af te werken. BRA 4 kreeg een forfaitoverwinning in de schoot geworpen. De meeste andere ploegen kregen een zware tegenstander voor de borden geschoven. Hoe verging het hen? Dat leest u hopelijk hier. Mag ik de ploegkapiteins verzoeken hier een verslagje van hun ontmoeting te posten? http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3786 Sun, 24 Apr 2022 20:49:01 +0200 Schaken in de USA: California California, The Golden State, met hoofdstad Sacramento, is de motor van Amerika op economisch vlak. Op zich is het een van de grootste economieen ter wereld (top 5), en thuisbasis van veel (high) tech-bedrijven. Met een bevolking van circa 40 miljoen mensen heeft het de grootste afvaardiging in het congres (53 vertegenwoordigers, tegenover 36 voor Texas en 27 voor Florida). Zowat de helft van wat we Amerikaanse cultuur noemen, komt van California. Het is de bakermat voor film, hippies, PC-technologie en internetbedrijven. In tegenstelling tot bv Texas, is de economie even divers als het landschap: er zijn zowel financiele groepen, een grote vastgoedsector, IT en tech, als sterke universiteiten en consulting bedrijven. Daarnaast heeft het ook een zeer sterke landbouw, en daar zorgt de gevarieerde natuur voor. Zijn lange kuststrook verandert van een rotsige kust met pijnbossen in het noorden naar zandstranden in het zuiden. Landinwaarts loopt een klimaatlijn die het warme, matige kustgebied scheidt van het dorre binnenland (Mojave woestijn, Death Valley). De staat is rijk aan National Parks (NP), met als bekendste Yosemite NP, Sequioa NP en Kings Canyon NP (ze grenzen aan elkaar), Joshua Tree NP, Death Valley NP en Devils Postpile NP, het broertje van de Giants Causeway in Noord-Ierland. De steden zijn welbekend: van het immense Los Angeles (1.300 km2 groot - ter vergelijking: de provincie Antwerpen is 2.876 km2 groot; er wonen circa 4 miljoen mensen, dat zijn zowat alle Walen), en het charmante San Francisco (met zijn duurzame broertje Oakland), tot San Diego met zijn zoo en marinebasis aan de grens met Mexico. De staatssymbolen dan: niet verwonderlijk is het staatstextiel de denim jeans, een overblijfsel van de goudkoorts (1848-1856, goud is dan ook het staatsmineraal). Het staatslied is jammer genoeg niet Scott McKenzies San Francisco (Be Sure To Wear Flowers In Your Hair), noch California uber Alles van The Dead Kennedys (of de goede coverversie van Disposable Heroes of Hiphoprisy), maar het melige I love you, California, dat een sfeer oproept die een mix lijkt tussen de jaren 20 en de jaren 50. Voor de kwissers: het werd geschreven door Francis Silverwood en op muziek gezet door Abraham Frankenstein. Ik verzin het niet. De staatsdino is de Augustynolophus (een soort hadrosaurus) en het staatsfossiel is de sabeltandtijger (smilodon californicus). Het staatsfruit is de avocado, de staatsgroente de artisjok, en de state tree is natuurlijk de redwood den of de sequioa sempervirens. De boom is in de running voor diverse records: hij kan meer dan 1800 jaar oud worden, meer dan 115 meter hoog en bijna 9 meter in diameter. De staatsedelsteen is het blauw-witte benitoiet (BaTiSi3O9), de staatsrots is dan weer serpentijn. De staat is ongelukkig ook bekend omwille van zijn geologisch actieve ondergrond. De San-Andreas-breuk loopt door de staat en zal er binnen enkele miljoenen jaren voor zorgen dat San Francisco in plaats van ten noorden van Los Angeles, er ten zuiden van zal liggen (voor zover de mens er dan nog is). De breuk zorgde voor de grote aardbeving van San Francisco in 1906, met een kracht van 7,8 op de Richterschaal. De beving en een brand die erop volgde, eiste het leven van 3.000 mensen. Op schaakvlak is California rijk bedeeld, vroeger en nu. Het begon met de finefleur van Hollywood, die het schaken omarmde in de gouden jaren van de film. Humphrey Bogart was schaakgek en goede meesters als Steiner verdienden een leuke dollar door hen schaaklessen te geven of te spelen voor geld. In 1932 werd in Pasadena een tornooi gespeeld, waarin Aljechin het opnam tegen de beste Amerikanen, met uitzondering enkel van Fine en Marshall. Aljechin won met 8,5/11, maar verloor wel van Arthur Dake, die achter Kashdan derde werd. Datzelfde Pasadena zou later bekendheid verwerven bij Fischer-fans, omdat Bobby Fischer daar in 1981 bij vergissing aanzien werd voor een bankrover en enkele nachten in de lokale politiecel doorbracht. Van 1971 tem 1981 was Lone Pine (https://en.wikipedia.org/wiki/Lone_Pine_International), een boerengat van (nu) circa 2000 mensen groot, eventjes the place to be voor de reizende schaaktopper. De tornooien werden gesponsord door de gefortuneerde ingenieur Louis D. Statham (1907-1983). Het was een beetje de voorloper van Linares, maar dan georganiseerd als open tornooi. De wereldtop in the middle of nowhere: ze komen wel, als er maar geld genoeg op tafel ligt. Larry Evans won in 1971, Kortchnoi in 1981 en daartussen was Vladimir Liberzon (1937-1996) de enige die het tornooi twee keer op zijn naam kon schrijven. De winst van Kortchnoi in 1981 was interessant, niet omwille van de mooie 15.000 USD die hij incasseerde, maar ook omdat Sosonko (eerder al vanuit de USSR naar Nederland gevlucht) en vooral Yusupov en Romanishin meespeelden; dit was het eerste tornooi (olympiaden niet meegerekend), waar Sovjet-spelers samen met Kortchnoi in een tornooi speelden na zijn excommunicatie. Het idee van een klein stadje dat supergrootmeesters een tornooi laat spelen, was later de inspiratiebron van het zeer leesbare schaakverhaal Los Voraces van Andy Soltis. Daarna werden er met grote tussenpozen tornooien georganiseerd. Het vaakst werd San Francisco gekozen als schaakstad, zo werd er in 1987 een cat.10 tornooi gehouden, dat gewonnen werd door Michael Rohde en Utut Adianto (7/11), voor onder andere Christiansen, Browne, Spraggett, De Firmian en Miles. Verder werden er diverse NKs gehouden (gesloten en open). Het vermelden waard is ook dat onze George Koltanowski (1903-2000) hier de laatste decennia van zijn lange schaakleven sleet. Hij schreef een zeer langlopende schaakrubriek in de San Francisco Chronicle. In de jaren 70 en 80 waren de bekendste spelers John Donaldson, John Grefe, Nicolai Minev, Viktors Pupols, de jonge Yasser Seirawan, Duncan Suttles, Eric Tangborn en Johnny Walker. Een overzicht van de schaakactiviteiten in California kan niet zonder het Mechanics Institute te vermelden (http://www.chessclub.org/news.php?n=736). De schaakclub aldaar is de oudste in de USA (de Kolty chess Club in Campbell is de tweede oudste club in die regio) en heeft in het verleden diverse tornooien (ook voor computers) georganiseerd. De site, en zeker de Chess Room History, is zeker een bezoekje waard. Maar een echte goudmijn is www.chessdryad.com, met een schat aan oude tijdschriften, gratis in pdf te downloaden. Qua organisatie is de staat zo groot, dat er een verdeling is gemaakt in de schaakfederatie tussen het noorden en het zuiden. Het zuiden (de Southern California Chess Federation - SCCF) heeft een nogal zuinige website (http://www.scchess.com/), maar niettemin best interessant voor wie het reilen en zeilen (nu en vroeger) van de federatie wil volgen. Het noorden vind je op http://www.calchess.org/ , een prachtige website met ook een link naar vorige uitgaven van het bondstijdschrift, waar ik dankbaar heb uit geput voor een mooie partij. Omdat de naam Vinay Bhat een belletje deed rinkelen, besloot ik een van zijn partijen te nemen. Bhat, geboren in 1984, leerde schaken in de Kolty Chess Club in Campbell en was in zijn jonge jaren een van de beste spelers ter wereld. Toen hij tien jaar was, werd hij de jongste US nationaal meester (dat record is ondertussen ook alweer gesneuveld), en begon zijn opgang in de WKs voor de jeugd. In 1995 werd hij tweede in het WK-12, achter Etienne Bacrot. In 1996 werd hij tweede in het WK-12 rapid (achter Kamil Miton), en in het echte WK-12 dat jaar werd hij derde (weer achter Miton). In het WK-14 van 1998 werd hij derde, achter Bu Xiangzhi, en veroverde hij goud in het -14 panamerikaans kampioenschap in Brazilie. Rond de eeuwwisseling stopte hij met schaken, om pas vanaf 2008 terug te keren aan het bord. Hij werd meteen IGM in oktober 2008, toen hij eindelijk de 2500-elogrens overschreed. Hij werd eventjes schaakprofessional, maar begon weer gewoon te werken in december 2010 en werkt nu in Shipt, een databedrijf. Maar nu zijn partij, uit een nationaal jeugdkampioenschap toen hij nog actief was als tienerschaker. Bhat zou vierde worden winnaar werd een zekere Nakamura. Voor wie dit niet als tekstbestand wil lezen, maar als pdf met partijcommentaar kan op de link klikken. http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3784 Fri, 22 Apr 2022 08:01:41 +0200 Verslag van Bestuursvergadering van vrijdag 8 april .... ... werd naar elk door de club gekend emailadres gestuurd. Ik ben eerlijk gezegd blij dat ik een verslag heb kunnen schrijven waarin voor enkele heikele punten een oplossing in het vooruitzicht is of reeds een oplossing voor voorzien is ! http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3782 Sun, 10 Apr 2022 20:02:41 +0200 Rapid & Aanmelden Spelers die geen partij gepland hebben maar die naar de club zullen komen kunnen, als ze dat willen, zich aanmelden via de pagina speeldagen. Je interesses in de keuzelijst aanvinken en op 'Bewaar' klikken. Je moet ingelogd zijn en als er een partij voor jou gepland is dan kan je je ook niet op deze manier aanmelden. Voor het Rapid of Blitzkampioenschap kunnen we het ook gebruiken. Zo kan je nu al zien wie er deze vrijdag zeker zal meedoen aan de derde ronde van ons Rapid-kampioenschap. http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3780 Sun, 10 Apr 2022 14:11:43 +0200 NIC 2021-2022 R10: Resultaten en verslagen NIC R10 Het kan verkeren: vorige week nog wonnen alle teams hun ontmoeting, deze week was het tevergeefs krabben om alle teams voltallig te krijgen. Liefst 5 borden moesten jammerlijk leeg worden gelaten. Toch slaagden een aantal teams er nog in om een mooi resultaat neer te zetten. Zelfs in BRA 1, dat met 6-2 verloor werden enkele mooie individuele resultaten neergezet: Luuk hield voormalig nr 3 van de wereld Mikhael Gurevich op remise, Marcel deed hetzelfde met GM Haub, Erwin moest na een geweldige partij een jammerlijke remise toestaan tegen IM Braun en ook Oliver wist een IM, Roeder op remise te houden. Mag ik de ploegkapiteins verzoeken hier een verslag van hun ontmoeting te posten? Alvast bedankt! http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3772 Sun, 27 Mar 2022 21:37:33 +0200 NIC 2021-2022 R4: resultaten en verslagen NIC R4 Zondag 20 maart 2022, omwille van de inhaaldag voor de verdaagde 4de speeldag het tweede luik van 3 opeenvolgende schaakzondagnamiddagen. Bij ons heel wat leden die deze week lid zijn geworden van de tweestreepjesclub. Gelukkig was de schade bij onze tegenstanders nog veel groter. Liefst 2 ploegen moesten een ploegforfait melden. Leopoldsburg 1 tegen BRA 5 en Zimmertoren 2 tegen BRA7. Het was een serieuze puzzel om alle teams ingevuld te krijgen, maar het is gelukt. Nu afwachten of onze (enigszins verzwakte) teams ook resultaten kunnen halen. Ik heb er alvast goede hoop in. Mag ik de ploegkapiteins verzoeken hier een verslag van hun ontmoeting te posten? Dan wens ik iedereen veel succes toe. http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3768 Sun, 20 Mar 2022 11:47:45 +0100 Altijd dezelfde … Altijd dezelfde … http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3759 Tue, 15 Mar 2022 06:41:02 +0100 NIC 2021-2022 R9: Resultaten en verslagen NIC R9 Wat was het een prachtige, zonnige zondagnamiddag. Misschien een beetje jammer om binnen wat te schaken, maar het mooie weer wist onze spelers wel te inspireren. Enkel BRA 1 moest het loodje leggen tegen de gedeelde leider in eerste afdelingen, verder een gelijkspel voor BRA 5 en winst voor alle andere teams. Mag ik de ploegkapiteins verzoeken hier een verslag van hun ontmoeting te posten? http://www.brasschaak.be/article1.php?msg=3752 Sun, 13 Mar 2022 21:32:40 +0100