Artikel

Dit is een nieuwsbericht; het verschijnt enkel op de home page.

 

 

SK Brasschaat past lidgelden aan

 

Beste leden,

Op de bestuursvergadering van 7 juni 2018 werd door het bestuur een verhoging van het lidgeld goedgekeurd. Sedert ik, in 2003, lid werd van de Schaakkring Brasschaat werden de lidgelden niet meer herzien. Gelet op de hogere kosten voor aansluiting bij de KBSB, liga Antwerpen, verzekeringen, ... lijkt ons een verhoging naar 60 euro billijk. Voor jeugdleden wordt het lidgeld opgetrokken naar 40 euro en bijleden betalen 30 euro. Leden die hun lidgeld reeds gestort hebben, worden verzocht het resterende bedrag bij te storten.

Alvast hartelijk bedankt.

Namens het bestuur,

Dave Remijsen Secretaris

 

Lidgelden aanpassen zou eigenlijk goedgekeurd moeten worden door AV

 

Beste, Een aanpassing van het lidgeld, een maatregel die een invloed heeft op alle leden, zou eigenlijk moeten goedgekeurd worden op de AV, waar alle leden een inzage krijgen van de werkelijke besteding van die lidgelden. Misschien een vergetelheid ?

 

Inderdaad een vergetelheid, ... maar van wie?

 

Beste Koen,

In de statuten van de vzw die op 14 december 2007 door de stichtende leden van de vzw werden ondertekend staat letterlijk:

ARTIKEL 9.- Bijdrage 9.1. De effectieve en toegetreden leden betalen dezelfde jaarlijkse bijdrage. De jaarlijkse bijdrage van de ereleden, jeugdleden en bijleden verschilt van die van de effectieve en toegetreden leden. 9.2. Het bedrag van de bijdrage en de uiterste betaaldatum worden jaarlijks bepaald door de raad van bestuur. Door het betalen van de bijdrage bewijst men zijn lidmaatschap. 9.3. Deze jaarlijkse bijdrage mag niet meer bedragen dan tweehonderd vijftig euro (250,00 euro).

Laten we vooral onthouden dat de club zich de voorbije 15 jaar zich onthouden heeft van lidgeldverhogingen. Iedereen kan zich wel eens vergissen. Ik stel voor dat we alles met de mantel der liefde bedekken en ons verder blijven inzetten voor deze fantastische club!

 

 


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Software van deze pagina laatst bijgewerkt op 03-Apr-2017

Copyright © 2014, Luc Pattyn