Artikel

Dit artikel verschijnt in de Interclub blog en op de home page.

 

 

Het geheim van Turnhout

 

Er zijn nogal wat schaakclubs in Turnhout. Laten wij nu uitgerekend tegen de sterkste schaakclub van Turnhout zijn ingedeeld om de degens tegen te positioneren in hoeken van 90 graden. Turnhout is een stad voorzien van beschermheiligen tegen elk gevaar en onzekerheid in het dagelijks leven. Op elke straathoek staat een beeld met daaronder een bordje waartegen de heilige je beschermd. Bijvoorbeeld tegen eerroof en kwatongerij. Na de partij moesten wij wachten op onze Hollandse clubgenoten van Brasschaat 3 alvorens wij konden gaan eten en konden gaan aanvangen met de terugreis. Zodoende bezochten wij het begijnhof in Turnhout, om de tijd te doden. Het was al aan het schemeren de temperatuur was aan het zakken, de straatlantarens gingen aan en bij het flauwe schijnsel der kaarsen voor een kleine grot van Lourdes werden wij de silhouetten gewaar van vier mannen die op hun knieën een dankgebed uitspraken bij een beeld. Langzaam kwamen wij dichterbij en het bibberende licht maakte het moeilijk om de tekst op het bordje te lezen. Toen werd alles duidelijk. De tekst luide " beschermheilige tegen het gevaar van verlies en vernedering door middel van schaakpartijen tegen Brasschaat 9 ". U ziet, geachte lezers, daar kunnen wij natuurlijk niet tegenop.

 

En vandaag tegen Oude God...

 

of hoe schakers het bovenmenselijke inroepen om toch maar niet van Brasschaat 9 te verliezen.

 

?

 

Oude god verwijst naar een oud Romeins heiligdom aldaar, volgens wikipedia

 

 


Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!

Software van deze pagina laatst bijgewerkt op 03-Apr-2017

Copyright © 2014, Luc Pattyn